Norskleitjen from Föllinge  -  https://youtu.be/q_kGxjFdfLo

Åtabakspolska from Föllinge  -  https://youtu.be/EJOojd7dsfM

Segle (Gothenburg Mazurka)   -  https://youtu.be/O8mETGCpteQ

Odinas Bakmes (to Hambo music)  -  https://youtu.be/r3jhw0zssGk

Polska from Boda  -  https://youtu.be/VIx9VJa-WsY

Mazurka from Sigdal  -  https://youtu.be/W5myEc6_sXw

Vossarull  -  https://youtu.be/anA8bWNIFRw

February 2018

January 2018

November 1017

November 2017

October 2017

September 2017

September 2017