To play a tune, click the play button.  To download an mp3 file for the tune go to the bottom of this page and click the corresponding blue link.

To DOWNLOAD an MP3 audio audio - Click on the corresponding  Blue Link below:

Vol. 4 Track 01 - Låten Överom Kvinten
Vol. 4 Track 02 - Polka från Svärdsjö
Vol. 4 Track 03 - Silbaätno Polkett
Vol. 4 Track 04 - Hoppavalssi e. Arto Järvelä
Vol. 4 Track 05 - Jomfru Jisken
Vol. 4 Track 06 - Supleken
Vol. 4 Track 07 - Martnaspols
Vol. 4 Track 08 - Schottis e. Tommy Runesson
Vol. 4 Track 09 - Rendalsringlender
Vol. 4 Track 10 - Schottis från Boda
Vol. 4 Track 11 - Spindelvalsen av Ola Brostam
Vol. 4 Track 12 - Skåningen
Vol. 4 Track 13 - Rundtomen
Vol. 4 Track 14 - Bikkjefredriks vals
Vol. 4 Track 15 - Reinlender etter Olav Flåto