To play a tune, click the play button.  To download an audio file for the tune go to the bottom of this page and click the corresponding blue link.

To DOWNLOAD an audio file - Click on the corresponding  Blue Link below:

Vol. 10 Track 01 - Lapp-Nisses polska - Slängpolska från Enånger / Bjuråker

Vol. 10 Track 02 - Polska efter Ström-Erik - Gammalpolska från Föllinge

Vol. 10 Track 03 - Polska från Dödre - Gammalvänster från Oviken

Vol. 10 Track 04 - Snoa efter Paul Andersson - Snoa

Vol. 10 Track 05 - Springleik etter Peder Rusten - Springleik fra Skjåk

Vol. 10 Track 06 - Masurka etter Sigbjørn Osa - Norsk Mazurka

Vol. 10 Track 07 - Er du skreddar? - Norsk Mazurka

Vol. 10 Track 08 - Dans på kolbotten - Polska från Åmot

Vol. 10 Track 09 - Schottis e Gun Rickardsson - Schottis

Vol. 10 Track 10 - Schottis från Idre "uppifrån" Leslie Foley - Schottis

Vol. 10 Track 11 - Hambopolska från Hede - Hambo

Vol. 10 Track 12 - Schottis in G & D - Schottis

Vol. 10 Track 13 - No Milk - Hambo

Vol. 10 Track 14 - Metsäkukkia - Vals

Vol. 10 Track 15 - Hot Tub Polka - Snoa

Vol. 10 Track 16 - Octave Schottis - Schottis

Vol. 10 Track 17 - Aloha Polska - Slängpolska

Vol. 10 Track 18 - Stämmavalsen - Vals

Vol. 10 Track 19 - Marknad's Hambo - Hambo

Vol. 10 Track 20 - Stämmavalsen - Vals

Vol. 10 Track 21 - Schottis e Anders Dahl - Schottis

Vol. 10 Track 22 - Dimisjonspols - Rørospols

Vol. 10 Track 23 - Karjalen polkka - Finnish Bakmes

Vol. 10 Track 24 - Frederick's Favorite - Finnskogspols

Vol. 10 Track 25 - Ånonschottis - Schottis

Vol. 10 Track 26 - Imeland og Grimeland - Reinlender

Vol. 10 Track 28 - Polska efter Olof Olsson - Norskleitjen

Vol. 10 Track 29 - Anny Nygårds Vals - Vals

Vol. 10 Track 30 - Polska efter Kristian Oscarsson - Klackpolska

Vol. 10 Track 31 - Vals från Enviken (Normal Speed) - Vals

Vol. 10 Track 31 - Vals från Enviken (Slow Speed) - Vals

Vol. 10 Track 32 - Norrbommen - Bingsjö Polska

Vol. 10 Track 33 - Nerifra - Bingsjö Polska

Vol. 10 Track 34 - Klackpolska efter Nils - Klackpolska

Vol. 10 Track 35 - Three Sønderhonings - Sønderhoning

Vol. 10 Track 36 - Polkett Spelad av Rat Johansson - Snoa

Vol. 10 Track 37 - Polska efter Kristian Oskarsson - Gammalpolska från Föllinge

Vol. 10 Track 38 - Midsommarvals - Vals

Vol. 10 Track 39 - Gammas Kjerring Pols - Rørospols

Vol. 10 Track 40 - Westmoreland Vals - Vals

Vol. 10 Track 41 - Polska efter Jon Andersson 2 - Finnskogspols